Privacyverklaring

 

 

1.  Inleiding

Hierbij vindt u de privacyverklaring van Dogsigns, gevestigd in Grashoek. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevens Bescherming (AVG) van toepassing.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

2.       Persoonsgegevens

 

2.1

Dogsigns verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

- Naam

- Adres

- Telefoonnummer

- Emailadres

- Naam, ras, leeftijd en eventuele bijzonderheden over uw hond(en)

- Cursus / activiteit waaraan u deelneemt

 

Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden;

- Het verlenen en factureren van onze diensten.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (denk hierbij aan de dierenarts)

 

2.2

Indien u informatie bij ons inwint en geen cursist wordt, dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit niet deel te nemen aan een van onze cursussen / activiteiten.

 

3.       Recht op inzage en rectificatie.

 3.1    

U bent te allen tijde gerechtigd de gegevens die Dogsigns van u heeft verzameld in te zien of te laten wijzigen, indien deze onjuist en/of onvolledig zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met Melanie Linssen, info@dogsigns.nl.

 

4.       Derden

4.1

Dogsigns verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

 

 

4.2

Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.

 

4.3

Uitzondering op 4.1 en 4.2 zijn verzoeken van publiek rechtelijke organen, zoals de Belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld en/of gebruikt worden voor handhaving van de eigen waarde van de hond.( Aanscherping wetgeving Wet dieren per 1 juli 2014).

 

5.       Website

Dogsigns houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

 

6.       Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

 

7.       Beveiliging

Dogsigns neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

8.       Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.